Werkwijze

In mijn praktijk Anders Heel is het belangrijkste doel te zoeken naar de ontstaanswijze van uw klachten. Zowel in de reguliere geneeswijze, maar ook in de alternatieve geneeswijze bestaat het gevaar dat je alleen maar de symptomen probeert te bestrijden.

Iemand heeft bijvoorbeeld een blaasontsteking en wordt regulier behandeld met een antibioticum. Men probeert zo de desbetreffende bacterie te bestrijden. In de alternatieve geneeswijze gebeurt dit ook bijv. met vitamine C en eventueel een extract van cranberry’s. Als de blaasontsteking telkens terugkomt, moeten we ons toch afvragen waarom dit steeds gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan voedingsgewoonten, te weinig drinken, veelvuldig antibioticagebruik, leefgewoonten die de weerstand verlagen, een slechte bacteriële flora in de darmen, etc. Door middel van een vraaggesprek, een meting met elektro-acupunctuur en andere diagnostische technieken (bijv. een polsdiagnose/tongdiagnose) is vaak te achterhalen wat de ontstaanswijze van uw klachten is en waar uw zwakte zich manifesteert. Vervolgens krijgt u op grond van de verkregen informatie een advies voor verdere behandeling. Zo mogelijk wordt er ook gesproken over de duur van eventueel te volgen maatregelen en wat u zelf kunt doen om uw herstel te bevorderen. Het vervolgconsult is afhankelijk van de ernst, duur en uw motivatie na 1 tot 4 weken. Er wordt gekeken of de maatregelen die u heeft genomen ook effect hebben gehad en er wort opnieuw gemeten met elektro-acupunctuur. Soms is ook te zien dat een bepaald orgaan steeds problemen blijft geven. Mogelijk zou dit de verbetering kunnen stagneren en dan moet dit orgaan worden behandeld.

Het is op deze manier heel goed mogelijk om “to the point” te behandelen. Regelmatig moet er worden geëvalueerd of er voldoende verbetering is opgetreden. Soms moet er worden geconstateerd dat andere therapiemogelijkheden misschien betere opties zijn of er is mogelijk nog weinig reactievermogen van uw systeem aanwezig door bijv. veel medicijngebruik of door hoge ouderdom.

Er bestaat nooit één oorzaak waarom iemand ziek kan worden. Altijd zijn er meerdere factoren die vooraf gaan aan een klachtenbeeld wat zich langer manifesteert. Ziekte kan alleen ontstaan wanneer er een zwakte in het systeem aanwezig is!

Voor de wet gelden er regels over de relatie tussen cliënt en zorgverlener. Dit is vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) U kunt hier meer over lezen onder het kopje nieuws. Ook voor klachten is er wetgeving vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hier ook onder het kopje nieuws meer over lezen.

Hoe verloopt de diagnostiek?

Als eerste is het belangrijk om te weten wat het doel van uw bezoek is. Wat zijn uw klachten? Is er al een reguliere diagnose gesteld? Wat is de mogelijke oorzaak van uw klachten? Hoe is het met uw voedingspatroon? Op welk niveau is er binnen Anders Heel iets aan uw klachten te doen, met natuurlijke geneeswijzen en/of natuurlijke geneesmiddelen?

Bij de diagnostiek wordt onder meer gebruik gemaakt van:
• PNI-diagnostiek: een integraal systeem van klinische diagnostiek met een hoge mate van betrouwbaarheid, met als doel factoren te vinden die verantwoordelijk zijn voor uw klachten.
• MORA-bio resonantie; met een meetelektrode kunnen verschillende acupunctuurpunten op uw handen en voeten worden gemeten en beoordeeld.
• Chinese diagnostiek: pols-, buik-, of tongdiagnose.
• Houdings- en bewegingsdiagnostiek: vaak is er aan iemands houding of bewegingspatroon al te zien welk orgaan er in de problemen zit.

Het eerste consult duurt 60 minuten. Na het eerste vraaggesprek en eventueel metingen met elektro-acupunctuur is uw klacht al vaak te herleiden. U krijgt dan een advies over wat te doen om uw gezondheid te verbeteren. Verder wordt er een plan gemaakt om uw problemen aan te pakken.

In vervolgconsulten wordt gekeken of de uitgevoerde maatregelen inderdaad effect hebben gehad, anders was de diagnose onjuist of de adviezen zijn niet opgevolgd. Globaal kan er een planning worden gemaakt omtrent het aantal behandelingen die u nodig heeft.