De wetenschap van de psycho-neuro-immunologie (PNI) is ontwikkeld door Ader, Cohen en Feiten. Zij begonnen met publicaties over de mogelijke relatie tussen het neurologisch systeem en het immuunsysteem. Later hebben ze er publicaties aan toegevoegd over de relatie tussen deze twee systemen en de endocriene organen (de hormoonsystemen). Ze ontdekten dat emoties, gedachten, voeding, beweging en nog veel meer factoren invloed hebben op de verschillende systemen en hun connecties.

In Europa was Professor Emeritus Laurens Menges de grote pionier van de PNI gevolgd door Leo Pruimboom en Bram van Dam. De laatste twee genoemden hebben de master-opleiding in PNI gestart op de universiteit van Girona, Spanje. Deze opleiding was een vervolgopleiding voor alle opgeleide PNI-ers in verschillende landen in Europa, waaronder Nederland, Duitsland, Portugal en Spanje. Helaas is er op dit moment geen master opleiding PNI meer.

PNI onderzoekt de relatie tussen gedrag, psychosociale factoren, het zenuwstelsel, de hormoonsystemen, het immuunsysteem en ziekte. Elk systeem heeft invloed op het andere, stimulerend of remmend op processen in andere gebieden van het menselijk lichaam. De laatste jaren worden er steeds meer onderzoeksgegevens bekend gemaakt die betrekking hebben op deze relaties.

Binnen de PNI is een integraal systeem van klinische diagnostiek ontwikkeld, met een hoge mate van betrouwbaarheid met als doel een maximaal aantal oorzakelijke factoren te vinden bij iemand met klachten. PNI heeft zijn grootste waarde voor patiënten met chronische klachten. Langdurige klachten worden bijna altijd veroorzaakt en onderhouden door stoornissen op psycho-neuro-immunologisch gebied. Communicatie tussen de verschillende systemen vindt plaats door chemische en/of psychische processen. De “black box” achter het totaalbeeld wordt gevormd door de gezamenlijke invloed van neurotransmitters, immunotransmitters, hormonen, enzymen en andere chemische substanties.

Ziekte kent verschillende oorzaken: – biologische oorzaken (bijv. een erfelijke aanleg om eerder gevoelig te zijn voor virussen) – psychologische factoren (bijvoorbeeld stress of persoonlijke problemen) – sociale factoren (bijvoorbeeld problemen in de familie of op het werk) Binnen het model van de PNI is ziekte een probleem in het evenwicht in de bio- psychosociale context. De mens is zowel een netwerk als deel van een netwerk. Sociale- en omgevingsfactoren, zowel intern als extern, zijn constant in ieder mens van invloed. Interventies zoals “deep learning”, slaapregulatie, psychische trainingsoefeningen, voeding, beweging en vele andere mogelijkheden kunnen stoornissen verhelpen door de communicatieprocessen in het lichaam weer in een normale staat terug te brengen.

Om te begrijpen hoe de relaties tussen de verschillende systemen werken moet er veel worden geïntegreerd tussen kennis uit de neuropsychologie, de neuro-endocrinologie, de neuro-immunologie, en de endocrino/immunologie. Chronische angst kiest bijvoorbeeld in de hersenen voor een bepaalde route, waarbij verschillende stresshormonen in te hoge hoeveelheden worden geproduceerd met gevolgen voor de werking van het immuunsysteem, gevolgen voor de toestand van het onwillekeurige zenuwstelsel, gevolgen voor de hartfrequentie, voor de spanningstoestand in het bewegingsapparaat, gevolgen voor de doorbloeding van de spijsverteringsorganen, etc. Het ene systeem heeft invloed op het andere.

Uiteraard vergt dit veel kennis omtrent de fysiologie, anatomie, biochemie, psychologie, etc. om te kunnen komen tot een integrale betrouwbare diagnose. Daarnaast moeten er veel behandelmogelijkheden (voeding, orthomoleculaire suppletie, beweging, psychische training, etc.) worden geïntegreerd in het kunnen oplossen van een probleem. Het lijkt logisch dat een klacht die op meerdere oorzaken is gebaseerd ook behandeld wordt op meerdere aspecten.

Voor meer informatie over de PNI cursus: zie http://www.vannature.nl