Bioresonantie therapie
MORA-bio resonantietherapie is een patiëntvriendelijke, bijwerkings-vrije behandelmethode die de zelf genezende mogelijkheden activeert en in vele gevallen leidt tot een betere gezondheid. De naam MORA is ontstaan door de samenvoeging van de namen van de grondleggers van deze therapie: Dr.med.F. Morell en Ing. E. Rasche.

De afgelopen 30 jaar is door wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat ieder mens een eigen energiebeeld heeft. Dit energiebeeld bestaat uit verschillende elektromagnetische frequenties. Net als bij hartstromen (ECG) en hersenstromen (EEG) zijn ook deze frequenties meetbaar. Bij deze wetenschappelijke onderzoeken is aangetoond dat de frequenties van gezonde en zieke personen verschillen. M.b.v. een elektroacupunctuur-meting (EAV) zijn deze frequenties meetbaar en voor diagnose en therapie te gebruiken. Veel van deze frequenties komen overeen met de energiestromen in de meridianen die bekend zijn uit de meer dan 3000 jaar oude Chinese geneeswijzen/acupunctuur.

Oeroude natuurgeneeskundige wijsheid en moderne medische wetenschap worden in de MORA-bio resonantietherapie gecombineerd. Er wordt gekeken naar het totale energiebeeld, oftewel de gezondheidstoestand van de patiënt in biologisch, chemisch en fysiologisch opzicht. Op deze manier is een objectieve beoordeling van de algehele gezondheidstoestand mogelijk. De samenhang van bepaalde klachten en eventuele, wel aanwezige maar nog niet merkbare, verstoringen kunnen zichtbaar en vervolgens ook behandelbaar worden gemaakt.

Indien het lichaam belast wordt met verstorende frequenties zal het immuunsysteem proberen deze onschadelijk te maken. Onder verstorende frequenties verstaan we: vervuild drinkwater, verkeerde voeding, medicijnen, milieuvervuiling, straling, psycho-emotionele omstandigheden, orgaangesteldheden, etc. Als deze verstoringen te lang in het lichaam aanwezig zijn kan het immuunsysteem hierdoor verzwakken. Onder invloed van deze verstorende frequenties veranderen biologische, chemische, neurologische, etc. processen in het lichaam. Hierdoor kunnen in de loop van de tijd, acuut of chronisch, ziekten ontstaan.
MORA-bio resonantietherapie is erop gericht de verstorende frequenties te elimineren en het immuunsysteem te herstellen.

Voor het diagnosticeren worden m.b.v. een meet-elektrode meerdere acupunctuurpunten op handen en voeten gemeten. De verkregen meetwaarden, weergegeven in een grafiek op de PC en de gegevens verkregen uit het vraaggesprek en eventueel verder onderzoek stellen de therapeut in staat een diagnose en behandelplan op te stellen.

Op basis van de diagnose kiest de therapeut één of meerdere behandelprogramma’s om de vastgestelde verstoringen te corrigeren. De patiënt wordt uitsluitend met lichaamseigen frequenties behandeld en niet met enige vorm van stroom. Na de behandeling vindt er een controlemeting plaats om te zien wat het effect is geweest en wat voor therapie er verder noodzakelijk is. Eventueel krijgt de patiënt voedingsvoorschrift, vitaminen, mineralen, etc. voorgeschreven om de eerste behandeling te ondersteunen.
Voor de behandeling met MORA-bio resonantietherapie moet de patiënt twee hand-elektroden vasthouden en twee voeten op twee voet-elektroden plaatsen. Soms maakt de therapeut ook gebruik van andere elektroden, bijvoorbeeld een magneetsonde om littekens mee te behandelen. In het MORA-apparaat zijn filters en versterkers ingebouwd die in staat zijn om frequentie te scheiden die het lichaam positief dan wel negatief te beïnvloeden.

Bij een vervolgbehandeling zal wederom een nieuwe meting worden gedaan en op basis van uw reactie op de eerste behandeling een opvolgend behandelplan worden opgesteld.

MORA-bio resonantietherapie laat zich uitstekend combineren met andere complementaire en reguliere geneeswijzen. Het kan gebeuren dat de uitscheidingsorganen van het lichaam de hoeveelheid uit te scheiden belastende stoffen nog niet aan kunnen. Een beginnende verergering kan worden voorkomen door het rijkelijk drinken van mineraalarm water, door het versterken van de uitscheidingsmogelijkheden via de huid (douchen, sauna) of via de darmen.

Omdat de behandeling geen schadelijke bijwerkingen kent, is MORA- bio resonantietherapie ook zeer geschikt voor kinderen.