Acupunctuur
In onze moderne Westerse maatschappij wordt steeds vaker gekozen voor acupunctuur als behandelmogelijkheid voor velerlei klachten.

Acupunctuur is een zeer oude, natuurlijke manier van genezen waarbij men de mens in zijn totaliteit, dus lichaam en geest, als integraal geheel in verbinding met de natuur beschouwt. Reeds duizenden jaren geleden heeft men deze visie ontwikkeld en verder uitgewerkt. Acupunctuur is een empirische geneeswijze, door duizenden jaren ervaring heeft het zich kunnen ontwikkelen en zich kunnen bewijzen.

Rationeel als wij zijn in de Westerse wereld willen wij graag ook volgens Westerse normen bewijzen dat het ook daadwerkelijk bestaat. “Eerst zien dan geloven” is ons motto. Om deze reden wordt er vandaag de dag dus ook veel onderzoek gedaan naar het werkingsmechanisme en de effecten. We kunnen er inmiddels niet meer omheen: “Acupunctuur werkt”!

De eerste geschriften (Nei-ching) zouden van ongeveer rond de 28e eeuw voor Christus zijn. Het bestaan ervan wordt vermeld in de “Annalen van de Han-dynastie” (1e eeuw voor Christus). Pas na het aantreden van Mao (1949) gaan de landgrenzen iets meer open en kan de kennis ook naar het Westen worden doorgegeven. Met name in Engeland nam de kennis in de jaren 60 enorm toe, om in de jaren 70 ook naar Nederland te worden overgebracht.

Op dit moment zijn meerdere opleidingen in Nederland actief en is er zeer veel kennis beschikbaar. Daarnaast voert de NVA (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur) een actief beleid om de kwaliteit van zijn leden te waarborgen en te verbeteren.

Voor veel wetenschappelijke informatie verwijs ik u naar de website http://www.ores.nl. Wilt u in het algemeen meer weten over acupunctuur dan is de website van de NVA ook een goede optie: http://www.acupuntuur.nl Voor vergoedingen in uw verzekeringspolis in uw aanvullende pakket kunt u op deze site terecht.